Вера Мутафчиева

Вера Мутафчиева (1929–2009) – академик, доктор на историческите науки, учен, специалист по османистика и история на България по време на Османската империя, писател и публицист, „доктор хонорис кауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1999) и на Нов български университет (2000).
От 1979 до 1981 г. е директор на Центъра за древни езици и култури; директор на Българския изследователски институт в Австрия (1980–1982). Заместник-председател на БАН (1993–1996); почетен член на БАН (1999). Председател на Агенцията за българите в чужбина (1997–1998).
Автор е на десетки изследователски студии по османистика, балканистика, на монографии и на множество публицистични материали. Има над 35 белетристични книги, сред тях са историческите й романи, които са многократно преиздавани в България, преведени са на над 10 езика и са удостоени с множество български и международни награди.
Сценарист е на най-гледания филм в българската история – суперпродукцията в 3 части „Хан Аспарух“.