Красимира Гагова

Красимира Гагова е професор, преподавател в Катедрата по стара и средновековна обща история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ст.н.с. ІІ ст.в Института по история при БАН. Специалист по средновековна история, кръстоносните походи, търговията през Средновековието, политическата идеология на средновековна Западна Европа, историческа география, литературата и изкуството в средновековна Европа. Автор на множество студии, статии и на три монографии – „Тракия през българското средновековие. Историческа география“ (1995), „Кратка история на кръстоносните походи“ (1998), „Средновековна Европа Х–ХІІІ век“ (2007), „Западна Европа през Средните векове“ (2014), „Власт. Идеология. Ритуал (Западна Европа през Х–ХІ в.) (2015). Под нейна редакция се осъществява съвместен проект между Историческия факултет на Софийския университет и издателство „Полис“ за публикуването на поредицата „Средновековна Европа“.

Средновековна Европа