Димитър Ангелов

Димитър Ангелов е академик, чл.-кор. на БАН, чл.-кор. на Саксонската академия на науките във ФРГ, подпредседател на Международния комитет на византинистите в Атина и председател на Българския национален комитет.
Два пъти е бил избиран за декан на Философско-историческия факултет, бил е ректор на Института за чуждестранни студенти.
Специалист по история на Византия, богомилството във Византия, обща средновековна история, история на балканските народи, история на средновековната българска държава и право, образуването на българската народност.