Милчо Лалков

Милчо Лалков е професор в Катедрата по история на Византия и балканските народи. Заместник-директор на Българския изследователски институт във Виена, член на ръководството на международната асоциация по славянска история; гост-професор в Австрия, Германия, Холандия, САЩ, Швейцария. Носител на Хердерова награда (1995 г.). Водил е курсове по най-нова история на балканските народи; политическо и социално-икономическо развитие на балканските страни след Втората световна война; историческа балканистика; проблеми на Първата световна война.