Весела Кацарова

Весела Кацарова е професор по английска литература в Катедрата по англицистика и американистика в Софийския университет „Климент Охридски“, където преподава от 1976 г. Научните ѝ интереси са в областта на съвременната британска литература. Води лекционен курс по нова английска литература, както и магистърски курсове върху постмодерния британски роман и женската традиция в английската литература. Дългогодишен председател на Българското дружество за британски изследвания (2002–2006). Води курсове върху англоезичния женски роман в Северозападния университет (САЩ) като Фулбрайтов стипендиант (2000–2001), а също и в Университета в Олбъни, САЩ (2005). Издава както на английски език, така и на български книгата „Целият свят е моя родина“ („My Country is the Whole World“, 2007 г.) – съпоставително изследване на жените в българската и англо-американската литература. През юни 2008 г. защитава голям докторат, озаглавен „Женската традиция в английската литература: Джордж Елиът, Вирджиния Улф, Дорис Лесинг“, публикуван през 2009 г. През 2003 г. е издаден хабилитационният ѝ труд „От неовикторианство към постмодернизъм: Ангъс Уилсън“, а през 2009 г. е отпечатан на английски език и трудът ѝ „Английската проза през 70-те години: Сузан Хил и проблемът за отчуждението“ („English Fiction in the 1970s: Susan Hill and the Problem of Alienation“). Весела Кацарова е автор на множество учебници по английски език и литература. Превела е „Домби и син“ на Дикенс (1985), новели от Хоторн (1982) и Томас Харди (1987), „Венеция, серенисма“ от Ерика Джонг (1999) и др. През 2008 г. излезе преводът ѝ на „Златната тетрадка“ от Дорис Лесинг, Нобеловия лауреат за 2007 г. Редактор е и на романи от Вирджиния Улф.

Image already added