Общи условия

Уважаеми клиенти,

С използването на сайта на „ИК Полис“ ООД и с поръчката на наши книги вие се съгласявате с настоящите общи условия. Те уреждат вашите отношения като потребители на сайта с „ИК Полис“ ООД (по-нататък Издателството), със седалище гр. София, ул. Парчевич 37, вх. Б.

Използвайки техническите възможности на сайта, вие можете да сключите Договори за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите, като предплатите закупената стока или я заплатите в момента на доставката.

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Регистрация

Не се изисква регистрация, за да станете потребители на сайта.

С попълването на ретистрационната форма за поръчка на книги Вие не ставате регистриран потребител. Те са нужни единствено за изпълнението на текущата поръчка и след успешната доставка на поръчаните от Вас заглавия в срок от 24 часа те ще бъдат заличени.

Политика за отказ (анулиране) на поръчка от клиент и за възстановяване на сума

Ако до 24 часа след получаването на стоката установите наличие на полиграфически дефект или нарушен търговски вид на книгата, Издателството се задължава да я подмени с нова или да възстанови депозираната за стоката сума съгласно чл. 55 от ЗЗП в срок от 7 дни, считано от датата, на която Вие като потребител сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Издателството. При установено от потребителя несъответствие на книгата с основните характеристики, посочени в сайта (автор, заглавие и ISBN на книгата) Издателството се задължава да възстанови депозираната от потребителя сума, включително и транспортните разходи по доставката на стоката съобразно чл. 59, ал. 3 от ЗЗП в срок от 7 дни от получаване на стоката.

В съответствие с българското законодателство (чл. 54 от ЗЗП) клиентът може в 14-дневен срок да се откаже от направена поръчка, като Издателството се задължава да върне обратно само стойността на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. Отказът от поръчката се извършва чрез писмено уведомление до Издателството. Заплатената от клиента стойност на отказаната поръчка се привежда по сметката на клиента, веднага след като бъде получена стоката на адреса на Издателството, по куриер или по пощата. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. Срокът за връщане на стоката е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщането на закупената стока са за сметка на купувача.

Политика за поверителност

Тази политика е част от общите условия на уебсайта https://www.polis-publishers.com

Използвайки този сайт, вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте.

Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.

Посещението и разглеждането на съдържанието на сайта не е свързано с предоставяне на лични данни. За да направите поръчка, не е задължителна регистрацията.

Личните данни, които ни предоставяте при попълване на формуляра за поръчка, са нужни единствено за изпълнението на текущата поръчка и след успешната доставка на поръчаните от Вас заглавия в срок от 24 часа те ще бъдат заличени.

Издателството гарантира, че Вашите данни ще бъдат използвани единствено за приемане и изпълнение на поръчки и за връзка с Вас в случай на възникнали проблеми относно поръчката. Издателството гарантира, че подадените от Вас данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Запознайте се с цялата политика за поверителност тук.