Евгения Калинова

Евгения Калинова е професор в Катедрата по история на България в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, хоноруван преподавател в НХА „Николай Павлович“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Специалист по съвременна история на България, външна политика на България след Втората световна война, съвременна българска история и култура; извори и историография за съвременната българска история; международни отношения и външна политика на България след Втората световна война.