Петко Ем. Петков

Петко Ем. Петков е професор, дългогодишен ръководител на бившата Катедра по хистология и ембриология на Медицинския факултет – София, доктор на медицинските науки, носител на Академичните палми на Франция (офицерска степен), автор на научни монографии и на учебници и атласи по хистология и ембриология. Той е бил гост-професор на редица университети във Франция, Швеция, САЩ, Алжир, Русия, Италия, Испания и Германия.