Петър Ангелов

Петър Ангелов е професор в Катедрата по история на България на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преподавател и в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалист по история на средновековна България, българската средновековна дипломация, България и българите през погледа на византийците и чужди пътешественици на Балканите. Автор е на редица студии, статии и учебници, както и на монографиите „България и българите в представите на византийците“ (1999) и „Средновековната българска дипломация“ (2004) и др.