Маргарита Руски

Маргарита Руски е преподавател по френски език в катедра „Романистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторат в Университета Париж XIII, Франция, през 2004 г. Води курс по превод на юридически текстове от френски на български език в магистърска програма „Превод“ във ФКНФ и курс по терминология на правото на ЕС на френски език в магистърска програма „Право на ЕС“ към ЦПО на Юридическия факултет. Научните й интереси и публикации са в областта на френското езикознание, лексикографията и специализирания френски език.Автор е на Le français de la communication professionnelle.Langue du droit communautaire (2001), Les marqueurs lexicaux des modalités déontiques dans les textes du droit communautaire (2008).Участва в авторски колективи на двуезични речници, както и на специализирани глосари в областта на европейското право.