Едгар Морен

Едгар Морен е френски социолог, културолог, публицист и критик, директор на Департамента за научни изследвания при Френския национален център за научни изследвания в Париж. Автор на повече от 30 книги, между които „Човекът и смъртта“ (1951), „Киното или имагинерният човек“ (1956), „Кинозвездите“ (1957), „Въведение към една политика на човека“ (1965), „Май – 68 – пробивът“ (1968; съавтори: Клод Лефор, К. Касториадис), „Калифорнийски дневник“ (1970), многотомното издание „Методът“ – „Природата на природата“ (1977), „Животът на живота“ (1980), „Познание на познанието“ (1986). Неговите трудове са посветени главно на съвременната западна цивилизация, масовата култура, мястото на интелектуалеца в съвременния свят.