Данаил Данов

Данаил Данов е завършил Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ (1988), Департамента по социология и политически науки към Централноевропейския институт, Прага (1992) и Центъра за регионални изследвания на Лондонския университет (1993). Има сертификати за експерт-консултант по методология на практическото обучение, издадени от Академията на „Дойче веле“, Бон, Световните служби на Би Би Си, Лондон, и Центъра за обучение и квалификация по радио и телевизия в Хилвърсум, Холандия.
Започва професионалната си кариера през 1990 г. като репортер в БНР. През 1993 г. става директор на новините на Радио Експрес, София. От началото на 1994 г. работи в продължение на две години като журналист в Българската редакция на Би Би Си, Лондон. След завръщането си в България в края на 1995 г. става заместник главен редактор на „Радио Експрес“. От септември 1996 до февруари 1998 г. е координатор на Медийната програма на фондация „Отворено общество“, след което е избран за заместник-председател на Управителния съвет на БНР. След изтичане на мандата му в радиото е назначен за програмен директор на Център за развитие на медиите, София, където работи до края на 2009 г. В началото на 2010 г. поема длъжността изпълнителен директор на фондация „Център за развитие на комуникациите и човешките ресурси”.
От 2002 г. започва да се занимава активно с практическо обучение по журналистика, медии и комуникации. Ръководи програми и проекти за професионална квалификация в различни страни на Югоизточна Европа, Кавказкия регион и Африка. Опита си споделя в поредица от статии и книги, издадени от Центъра за развитие на медиите, София, както и чрез различни обучителни курсове на Би Би Си, „Дойче веле“, Международната лятна академия „Фулбрайт“ и Училището за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа“ на Софийския университет.