Ани Илков

Ани Илков е преподавател по българска литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Бил е гостуващ лектор във Великобритания (1997–1999), а от 2006 г. – в Индия. Има изследвания в областта на възрожденската и новата литература. Преводач. Автор на стихосбирките: „Любов към природата“ (1989; 2004), „Поля и мостове“ (1990), „Любовници“ (1991), „Изворът на грознохубавите“ (1994), „Етимологики“ (1996), „Зверовете на Август“ (1999) и „Мала Азия на душата“ (2004). Неговото творчество бележи прехода към постмодернизма в българската поезия.