Описание

Автор: Пенчо Добрев

В своята книга Пенчо Добрев, конкретизирайки анализите и изводите си по
отношение на творчеството на известния наш художник Илия Илиев,
разглежда многобройните и комплексни аспекти на взаимодействия между
двуизмерни и триизмерни пластични форми. Те се изразяват основно в
изграждането на синтетични художествени продукти главно в сферата на
мозайката и на различните варианти и пространствени степенувания на
релефа, блестящи примери на които откриваме в творбите на Илия Илиев.
Пенчо Добрев проектира анализа на различните типове и степени на
съотношения между мозайка (в значително по-малка степен също сграфито и
витраж) и релеф в по-широк план от гледна точка на аналогични или сродни
насоки и тенденции в световното изкуство. По този начин той органично
свързва творчеството на Илия Илиев със значително по-широк художествен и
културен контекст.

ISBN 978-954-796-119-7

Издадена на: 2024 г.

Брой страници: 184 с. + 48 с. цветно приложение

Отзиви

Все още няма отзиви.


Бъдете първият написал отзив за “Илия Илиев и светът на пластичното”