Description

Второ допълнено и преработено издание

Автор: Красимира Гагова

Новото допълнено и преработено издание на книгата на проф. Красимира Гагова включва част от лекционния й курс по средновековна европейска история.

То е ориентирано предимно към периода на Същинското средновековие в Западна Европа, когато се утвърждават и развиват феодалните отношения, укрепват кралската и императорската власт и се поставя началото на държавните институции, получили по-сетнешно развитие в Новото време.

Разгледана е съществената роля на Църквата в средновековното общество, както и споровете между светската и духовната власт за правото на последна съдебна инстанция.

Изложението е допълнено с темата за т.нар. втора „варварска“ вълна, която размества пластовете в западноевропейското общество и става причина за сериозни промени, с кратко представяне на историята на Нормандското кралство в Сицилия и Южна Италия – забележителен конгломерат от различни култури, както и на семейството, образованието и народните вярвания през разглеждания период, основани на стари предхристиянски традиции.

Книгата ще представлява интерес не само за студенти и преподаватели, но и за широк кръг читатели, които биха искали да се запознаят с най-значимите имена и събития от историята на средновековна Европа.

ISBN 978-954-796-062-6

Издадена на:2016 г.

Брой страници:304 с.

Additional information

Weight 0.256 kg
Dimensions 12 × 12 × 12 cm

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Средновековна Европа Х–ХІІІ век”