30%

Власт. Идеология. Ритуал (Западна Европа през Х–ХІ в.)

 6

Изследователският интерес на проф. Красимира Гагова е насочен към въпроса за властта със съпътстващата я идеология и ритуалив Западна Европа в периода Х–ХI в.

View basket

Description

Автор: Красимира Гагова

Властта и механизмите на нейното упражняване са сред най-актуалните проблеми на нашето съвремие, чието осмисляне изисква задълбочено проучване на техните проявления в миналото. Изследователският интерес на проф. Красимира Гагова е насочен към въпроса за властта със съпътстващата я идеология и ритуали, които я формулират, мотивират и легитимират в Западна Европа в периода Х–ХIв.

Това е време на сериозни политически промени, на смяна на династии, които налагат нов вид регулация на отношенията в обществото, включително и във властовите механизми.

Тяхното представяне чрез автентичната за времето терминология на латински (lingua franca на средновековна Европа) ще даде възможност на читателя да се запознае с идеологическия език на епохата. Изследването се базира на множество исторически, литературни, документални и художествени извори, чието проучване позволява да се проследят отделните моменти от развитието на идеологията и съответните ритуали. За по-доброто онагледяване на неподправения дух на времето допринасят и двата преведени текста от втората половина на ХІ в.: единият е автентичен документ на папа Григорий VІІ, а вторият –произведение на новата вълна в политическата идеология, дало сериозно отражение върху средновековната политическа мисъл.

ISBN 978-954-8624-45-9

Издадена на:2015 г.

Брой страници:180 с.

Additional information

Weight 0.346 kg
Dimensions 12 × 12 × 12 cm

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Власт. Идеология. Ритуал (Западна Европа през Х–ХІ в.)”